لینکهای مرتبط
.
آخرین اخبار و اطلاعیه های صندوق سرمايه گذاري سپهر اول کارگزاري بانک صادرات
تمدید فعالیت صندوق به مدت ٣ سال تا تاریخ ١٣٩٥/٠٢/١٢
باسلام احتراماً بدینوسیله به اطلاع سرمایه گذاران صندوق سرمایه گذاری سپهراول کارگزاری بانک صادرات می ...
ادامه ...

صندوق سرمايه گذاري سپهر اول کارگزاري بانک صادرات در یک نگاه
تاریخ آغاز فعالیت : ١٣/٠٢/١٣٩٠
مدیر صندوق : كارگزاري بانك صادرات ايران
متولی صندوق : موسسه حسابرسي و خدمات مالي فاطر
ضامن نقد شوندگي : بانك صادرات ايران
ضامن سود آوري : ندارد
مدیر ثبت : بانك صادرات ايران
مدیران سرمایه گذاری : حميد تقي زاده - حامد کاظمي محسن آبادي - مصطفی بیگی
حسابرس : موسسه حسابرسي آرمان راهبرد
شعب بانک صادرات
شعب بانک صادرات
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ (٠٩/٠٩/١٣٩٤)
كل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : ١٩٣,٠٤٠,١٧٦,٤٩٩
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری(ریال) : ١,٥١٣,١٤٠
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری(ریال) : ١,٤٩٢,٣٧٥
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری(ریال) : ١,٤٩٢,٣٧٥
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران : ١٢٩,٣٥١