لینکهای مرتبط
.
آخرین اخبار و اطلاعیه های صندوق سرمايه گذاري سپهر اول کارگزاري بانک صادرات
تغییر محل اقامت صندوق
باسلام احتراماً بدینوسیله به اطلاع سرمایه گذاران محترم صندوق سرمایه گذاری سپهراول کارگزاری بانک صاد ...
ادامه ...

تمدید فعالیت صندوق به مدت سه سال تا ١٣٩٨/٠٢/١٢
باسلام احتراماً بدینوسیله به اطلاع سرمایه گذاران محترم صندوق سرمایه گذاری سپهراول کارگزاری بانک صاد ...
ادامه ...

تمدید فعالیت صندوق
باسلام بدینوسیله به اطلاع سرمایه گذاران محترم صندوق سرمایه گذاری سپهراول کارگزاری بانک صادرات میرس ...
ادامه ...

تمدید فعالیت صندوق به مدت ٣ سال تا تاریخ ١٣٩٥/٠٢/١٢
باسلام احتراماً بدینوسیله به اطلاع سرمایه گذاران صندوق سرمایه گذاری سپهراول کارگزاری بانک صادرات می ...
ادامه ...

صندوق سرمايه گذاري سپهر اول کارگزاري بانک صادرات در یک نگاه
تاریخ آغاز فعالیت : ١٣/٠٢/١٣٩٠
مدیر صندوق : كارگزاري بانك صادرات ايران
متولی صندوق : موسسه حسابرسي و خدمات مالي فاطر
ضامن نقد شوندگي : بانك صادرات ايران
ضامن سود آوري : ندارد
مدیر ثبت : بانك صادرات ايران
مدیران سرمایه گذاری : حميد تقي زاده - حامد کاظمي محسن آبادي - سيد مهدي پوركاظمي محمدي
حسابرس : موسسه حسابرسي آرمان راهبرد
شعب بانک صادرات
شعب بانک صادرات
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ (٢٨/١٠/١٣٩٥)
كل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : ٢٣٠,٢٣٩,٦٠٢,٩٠٤
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری(ریال) : ١,٨٣٩,٠٦٨
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری(ریال) : ١,٨١٩,٥٧٣
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری(ریال) : ١,٨١٩,٥٧٣
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران : ١٢٦,٥٣٥