لینکهای مرتبط
.
آخرین اخبار و اطلاعیه های صندوق سرمايه گذاري سپهر اول کارگزاري بانک صادرات
تمدید فعالیت صندوق به مدت ٣ سال تا تاریخ ١٣٩٥/٠٢/١٢
باسلام احتراماً بدینوسیله به اطلاع سرمایه گذاران صندوق سرمایه گذاری سپهراول کارگزاری بانک صادرات می ...
ادامه ...

صندوق سرمايه گذاري سپهر اول کارگزاري بانک صادرات در یک نگاه
تاریخ آغاز فعالیت : ١٣/٠٢/١٣٩٠
مدیر صندوق : كارگزاري بانك صادرات ايران
متولی صندوق : تامين سرمايه نوين
ضامن نقد شوندگي : بانك صادرات ايران
ضامن سود آوري : ندارد
مدیر ثبت : بانك صادرات ايران
مدیران سرمایه گذاری : محمد باقر کريمي - حامد کاظمي محسن آبادي
حسابرس : مؤسسه حسابرسي دايا رايان
شعب بانک صادرات
شعب بانک صادرات
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ (٠٥/٠٥/١٣٩٣)
كل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : ٢٤٥,١٠٦,٣٦٢,٠١٦
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری(ریال) : ١,٨٤٩,٦٦٤
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری(ریال) : ١,٨٢٣,٨٧١
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری(ریال) : ١,٨٢٣,٨٧١
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران : ١٣٤,٣٨٨
 
 
FusionCharts.
FusionCharts.