امیدنامه صندوق

اميدنامه صندوق سپهر اول کارگزاری بانک صادرات در تاریخ 1390/02/03 به تایید سازمان بورس اوراق بهادار(سبا) رسیده و مشتمل ١٠ بند است،در این امیدنامه اهداف و استراتژیهای صندوق , ریسک سرمایه گذاری در صندوق ، انواع واحدهای سرمایه گذاری ، ارکان صندوق ، محل اقامت صندوق هزینه های سرمایه گذاری در صندوق ( انواع هزینه های قابل پرداخت از محل دارائیهای صندوق و هزینه هایی که می باید توسط سرمایه گذار پرداخت شود ) و حداقل و حداکثر واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران ، ارائه گردیده است . توصیه می شود که علاقه مندان، پیش از سرمایه گذاری در صندوق امیدنامه را با دقت مطالعه فرمایند. برای دست یابی به متن کامل امیدنامه و تغییرات آن می توانید در لینک زیر کلیک نمایند .

نسخه اولیه

نسخه نهایی

تغییرات امیدنامه:

عنوان فایل
تغییرات مجمع مورخ 99/01/19
تغییرات امیدنامه مجمع مورخ 98/10/21
تغییرات امیدنامه مجمع مورخ 980127
تغییرات امیدنامه مجمع مورخ 97/10/02
تغییرات امیدنامه مجمع مورخ 95/11/12
تغییرات امیدنامه مجمع مورخ 1395/03/16
تغییرات امیدنامه مجمع 1396/06/19
تغییرات امیدنامه
تغییرات امید نامه
تغییرات امید نامه مجمع 96/09/11