Menu
ردیف نام دارندگان واحدهای ممتاز تعداد درصد
1 کارگزاری بانک صادرات 2500 2.5
2 بانک صادرات ایران 80،000 80
3 سرمایه گذاری خوارزمی 17،500 17.5
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان