بهترین شرکت طراحی سایت , طراحی وب سایت , سئوی وبسایت

اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1397/10/29
کل خالص ارزش دارائی ها 370,932,948,483 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 3,298,354 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 3,298,354 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 3,332,313 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 112,460

صندوق سپهر اول کارگزاری بانک صادرات

تاریخ آغاز فعالیت:

1390/02/13

مدیر صندوق:

كارگزاري بانك صادرات ايران

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي و خدمات مالي فاطر

ضامن نقد شوندگی:

بانك صادرات ايران

مدیر ثبت:

كارگزاري بانك صادرات ايران

مدیران سرمایه گذاری:

حامد كاظمي محسن آبادي، حميد تقي زاده، مصطفي بيگي

حسابرس:

موسسه آرمان آروين پارس

نمودار‌ها